Salix alba Press extends its thanks for help and assistance to Tadeusz Barucki, Alan Crawford, Jakub Dolatowski, Grzegorz Laszuk, Ewa Stanek and Anna Walczak and to the following institutions: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, PKO Bank Polski, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP and ZAiKS.