Wydawnictwo składa podziękowania za pomoc i współpracę następującym osobom i instytucjom:
Tadeuszowi Baruckiemu, Alanowi Crawfordowi, Jakubowi Dolatowskiemu, Grzegorzowi Laszukowi, Ewie Stanek i Annie Walczak oraz Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwu Spraw Zagranicznych, PKO Bank Polski, Stowarzyszeniu Architektów Polskich SARP i ZAiKS.