W przygotowaniu są następujące tytuły:

Architektura Dwudziestego Wieku w Polsce
Tadeusz Barucki
Pierwsze syntetyczne opracowanie architektury XX wieku, znajdującej się na ziemiach polskich, z uwzględnieniem zachodzących przemian geopolitycznych.