Wydawnictwo Salix alba powstało w 2009 roku w Warszawie, a od 2010 roku działa również w Podkowie Leśnej. Specjalizuje się w publikacjach z dziedziny architektury, historii, kształtowania krajobrazu i rzemiosła. W 2010 roku zainicjowało serię pt. „Architekci polscy 20. wieku”.